Сертифицирайте знанията си!

За по-голям успех...

За по-богато CV...

За по-високо самочувствие...

Защото е достъпно и изгодно...

И защото е специално за Вас!

6+® Ви предлага възможност за придобиване на сертификати по: английски, немски, френски, руски, испански, италиански, китайски, норвежки, датски и шведски език.

СЕРТИФИКАТ 6+® е официален документ, издаван от нашата школа, предназначен за кандидатстване за работа както в България, така и в чужбина (ЕС, САЩ, Канада и много други).

Със СЕРТИФИКАТ 6+® Вие може да удостоверите и докажете езиковите си знания и компетентности пред държавни институции, частни фирми и други обществени организации.

За да получите своя СЕРТИФИКАТ 6+®, е необходимо:

• да завършите с отличие езиков курс в нашия център 

или 

• да положите успешно изпит в някоя от учебните ни бази в София, Пловдив, Стара Загора, Сливен и Ямбол.

ЦЕНОРАЗПИС изпити:

Английски, Немски, Френски, Руски, Испански и Италиански език

Насоченост Цена
Изпит за ниво 100 лв. 50 лв.

Китайски, Норвежки, Датски и Шведски език

Насоченост Цена
Изпит за ниво 160 лв. 80 лв.