Курсове и частни уроци за:

- Матура след 7 и 12 клас

- Кандидатстване във ВУЗ

- Гимназисти (8, 9, 10, 11 и 12 клас) 

- Прогимназисти (5, 6 и 7 клас)

- Деца от начален курс (1, 2, 3 и 4 клас)

6+® организира занимания по математика в направленията алгебра и геометрия за ученици от всички възрастови групи в София, Пловдив, Стара Загора, Сливен и Ямбол.

Качеството на обучението е гарантирано от опитен екип от университетски, гимназиални, прогимназиални и начални преподаватели.

Освен това вече може да се възползвате и от лимитираните пробни матури по математика.

ЦЕНОРАЗПИС курсове:

Насоченост Брой часове Индивидуално 2 души Група
Матура 7 клас 80 / 60 астр. часа 12 лв.* 8 лв.* 6 лв.*
Матура 12 клас 100 / 80 / 60 астр. часа 12 лв.* 8 лв.* 6 лв.*
Кандидатстване 100 / 80 / 60 астр. часа 12 лв.* 8 лв.* 6 лв.*
Помощни уроци** по договаряне  по договаряне по дог. х

*Цените са за един астрономически час (60 минути) и са актуални за редовното обучение в София, Пловдив, Стара Загора, Сливен и Ямбол.

**Помощните уроци са за ученици от 1 до 12 клас и са по зададен от Вас брой часове.

ЦЕНОРАЗПИС изпити:

Насоченост Цена
Пробна матура*** 50 лв. 25 лв.

***Пробните матури са за 7 и 12 клас.

Любими цитати за математиката:

"Бидейки език, математиката може да бъде използвана не само за да дава информация, но преди всичко да изкушава." Беноа Манделброт

"Във всяка наука истината е точно толкова, колкото е в нея математиката." Имануел Кант

"Математиката - това е езикът, на който говорят всички точни науки." Николай Лобачевски

"Математиката е най-красивото и мощно съзидание на човешкия дух." Стефан Банах

"Математиката също е изкуство. Тя има свои стилове и периоди." Освалд Шпенглер

"Също както всички изкуства влекат към музиката, така и всички науки се стремят към математиката." Джордж Сантаяна