Да учиш БЕЛ с усмивка и лекота е модерно.

Школата по български език и литература работи по утвърдени програми. В тях се включват основните лингвистични дисциплини: фонетика, морфология, лексикология, синтаксис и стилистика. Обръща се специално внимание на правописа, пунктуацията и фразеологията. Към тези конспекти добавяме и заниманията по литература, свързани с изучаването и анализирането на вълнуващи художествени творби. Основната ни цел е ясна: развиването на интерпретативните способности на нашите курсисти.

За нас е важно да се учи с разбиране. По този начин учениците придобиват трайни знания и умения. Обучението се осъществява в спокойна и интересна атмосфера, за да се стимулират мотивацията и любопитството на курсистите.

Да учиш български език е освен полезно, но и препоръчително мероприятие, защото високата степен на грамотност е една прекрасна основа за по-добър живот. Литературата, от своя страна, стимулира креативността и творческото мислене на децата. Благодарение на нея всеки един от нас се сблъсква с редица разнообразни и обогатяващи личността събития, които спомагат за придобиване на ценен опит.

Подходът на работа е индивидуален за всеки ученик. Редовно се осъществява текущ контрол с цел проверка на знанията и преодоляване на пропуските.

Училището по български език и литература в периода от 2013 г. до 2018 г. обучава успешно над 1 500 деца и тийнейджъри. Постигнатите високи резултати ни утвърждават като водеща школа по БЕЛ.

Помощни уроци по български език и литература, които предлагаме, се водят от опитни филолози и са за: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 клас, а специализираната подготовката по БЕЛ за НВО 7 клас, матури 12 клас и кандидат-студентските изпити ще Ви осигури отлични знания и увереност, все неща необходими за постигане на поставените цели.

Вижте всички градове, в които предлагаме уроци по БЕЛ >>> ТУК!

А актуалните цени за БЕЛ са >>> ТУК!