Учебна програма по биология за 10 клас

 

Теми:

1. Многоклетъчен организъм (мезосистема, структура и процеси)

1.1 Равнища на организация на многоклетъчния организъм.

1.2 Наследственост и изменчивост.

1.3 Индивидуално развитие на организмите.

2. Биологична еволюция

2.1 Поява на живота върху Земята.

2.2 Еволюция на организмите.

2.2.1 Теория на Дарвин за еволюция на организмите.

2.2.2 Съвременна теория за еволюцията.

2.2.3 Еволюция на човека.

2.2.4 Доказателства за еволюцията.

3. Наблюдения, експерименти, изследвания

 

За да се върнете на основната страница по биология, натиснете >>> ТУК!

Прочетете програмата по биология за 11 клас >>> ТУК!