Учебна програма по география за 5 клас

 

1. География на континентите и страните

1.1 Географията – древна и съвременна наука

2. Географска информация

2.1 Ориентиране в природата

2.2 Географски глобус и географска карта

2.3 Градусна мрежа

3. Планетата Земя

3.1 Планетата Земя – форма, размери и движения

3.2 Строеж на Земята

3.3 Сушата и водата на Земята – континенти и океани

4. География на природата

4.1 Релеф и полезни изкопаеми

4.2 Климат – фактори и елементи

4.3 Климатични пояси и области

4.4 Световен океан

4.5 Води на сушата

4.6 Почви, растителен и животински свят

4.7 Природни зони на Земята

5. География на обществото и стопанството

5.1 Население на Земята

5.2 Селища

5.3 Политическа карта на света

5.4 Стопанство

6. География на континентите и страните

6.1 Географско положение, големина, брегове и опознаване на Африка

6.2 Релеф и полезни изкопаеми

6.3 Климат

6.4 Климатични пояси и области

6.5 Води

6.6 Природни зони

6.7 Население и политическа карта

6.8 Стопанство

6.9 Страни в Африка

6.10 Антарктида

 

За да се върнете на основната страница по география, натиснете >>> ТУК!

Прочетете програмата по география за 6 клас >>> ТУК!