Учебна програма по география за 7 клас

 

1. География на континентите и страните

1.1 Географско положение, граници, големина и брегове на Европа

1.2 Релеф на Европа

1.3 Полезни изкопаеми

1.4 Климат

1.5 Води

1.6 Природни зони

1.7 Население

1.8 Политическа карта

1.9 Стопанство

1.10-1.12 Страни в Европа

1.13 Географско положение, граници, брегова линия на Балканския полуостров

1.14 Природа на Балканския полуостров

1.15 Население, политическа карта и стопанство на Балканския полуостров

1.16 Балкански страни

2. География на България

2.1 Географско положение, граници и големина

2.2 Релеф и полезни изкопаеми

2.3 Климат и води

2.4 Почви, растителност и животински свят. Опазване на природната среда в България

2.5 Дунавска равнина

2.6 Старопланинска област

2.7 Краищенско-Средногорска област

2.8 Тракийско-Странджанска област

2.9 Рило-Родопска област

2.10 Българско черноморско крайбрежие

2.11 Население и селища в България

2.12 Държавно устройство и административно-териториално деление на България

2.13 Стопанство на България

2.14 Основни стопански дейности в България

 

За да се върнете на основната страница по география, натиснете >>> ТУК!

Прочетете програмата по география за 8 клас >>> ТУК!