Учебна програма по география за 9 клас

 

1. География на обществото

1.1 Политическа организация на обществото. Политическа карта на света

1.2 Брой, разпределение и движение на населението в света

1.3 Структура на населението в света

1.4 Селища и урбанизация

1.5 Световно стопанство

1.6 Първичен сектор. Земеделие – обща характеристика

1.7 Растениевъдство и животновъдство

1.8 Вторичен сектор

1.9 Енергетика

1.10 Металургия, машиностроене и химическа промишленост

1.11 Лека и хранително-вкусова промишленост

1.12 Третичен сектор. Транспорт

1.13 Външноикономически връзки. Търговия и туризъм

1.14 Световни и регионални организации

2. География на континентите и страните

2.1 Регионална география. Европейски регион

2.2 Региони – Азия, Северна и Южна Америка, Африка и Австралия и Океания

 

За да се върнете на основната страница по география, натиснете >>> ТУК!

Прочетете програмата по география за 10 клас >>> ТУК!