1

Ядро 1.

Класификация на веществата и номенклатура

Тема 1. Скорост на химичните процеси

 

Ядро 4.

Химични процеси

Тема 2: Топлинен ефект при химичните процеси

Тема 3. Химично равновесие

Тема 4. Разтвори

 

Ядро 5.

Химичен експеримент

Тема 5. Разтвори на електролити

Тема 6. Метали от ІV -VІ периоди

 

2

Очаквайте скоро!