Индивидуални и полуиндивидуални уроци по химия за 10 клас.

Имате нужда от частни уроци за тийнейджър в 10 клас?!

Ние имаме подходящи преподаватели химици за Вас. Информация и полезни съвети за уроците по химия в 10 клас може да получите на познатите Ви телефони.

 

Учебна програма по химия за 10 клас

 

Теми:

1. Характеристики на химичните процеси

1.1 Енергетични промени при химичните процеси

1.2 Скорост на химичните процеси

1.3 Химично равновесие

2. Разтвори и химични реакции във водни разтвори

2.1 Свойства на разтворите

2.2 Водни разтвори на електролити и неелектролити

2.3 Химични реакции между водни разтвори на електролити

2.4 Окислително-редукционни процеси в разтвори

3. Класификация на химичните процеси и на веществата

3.1 Класификация на химичните процеси

3.2 Класификация на веществата

4. Приложни аспекти на химията в областта на материалите

4.1 Метали и сплави

4.2 Видове материали

4.3 Органични полимерни материали

5. Опазване на околната среда

5.1 Замърсители на въздуха, водата и почвата

5.2 Човешката дейност и опазването на околната среда

 

За да се върнете на основната страница по химия, натиснете >>> ТУК!

Прочетете програмата по химия за 11 клас >>> ТУК!