Учебна програма по химия за 11 клас

 

Теми:

Класификация на веществата и номенклатура

Строеж на атома и периодична таблица

1. Строеж на атома

2. Свойства на атомите и периодична таблица

Строеж и свойства на веществата

Природа на химичната връзка

3. Йонна връзка

4. Ковалентна връзка

5. Пространствена структура на многоатомни частици (молекули и йони)

6. Метод на молекулните орбитали

7. Комплексни съединения

8. Междумолекулни взаимодействия

9. Строеж на веществото

Приложение на веществата

Химични елементи и техните съединения.

10. Количествени връзки в химията

11. Свойства на химичните елементи и химичните съединения

Химични процеси

13. Основи на качествения и количествен химичен анализ

14. Експеримент и изследване

 

За да се върнете на основната страница по химия, натиснете >>> ТУК!

Прочетете програмата по химия за 12 клас >>> ТУК!