Индивидуални и полуиндивидуални уроци по химия за 7 клас.

Имате нужда от частни уроци за дете в 7 клас?!

Ние имаме подходящи преподаватели химици за Вашето детенце. Информация и полезни съвети за уроците по химия за ученици в 7 клас може да получите на познатите Ви телефони.

 

Учебна програма по химия за 7 клас

 

Теми:

1. Химична символика

1.1 Химични знаци и химични формули

1.2 Наименования на веществата

1.3 Относителна атомна маса и относителна молекулна маса

1.4 Химични уравнения

2. Метали. Натрий и съединенията му

2.1 Натрий и натриева основа

2.2 Алкална група

2.3 Значение на алкалните елементи

3. Неметали. Хлор и съединенията му

3.1 Хлор и солна киселина

3.2 Халогенна група

3.3 Значение на халогенните елементи

3.4 Основи и киселини

4. Периодичен закон и Периодична таблица

4.1 Периодичен закон

4.2 Закономерности в Периодичната таблица

 

За да се върнете на основната страница по химия, натиснете >>> ТУК!

Прочетете програмата по химия за 8 клас >>> ТУК!