Индивидуални и полуиндивидуални уроци по химия за 8 клас.

Имате нужда от частни уроци за тийнейджър в 8 клас?!

Ние имаме подходящи преподаватели химици за Вас. Информация и полезни съвети за уроците по химия в 8 клас може да получите на познатите Ви телефони.

 

Учебна програма по химия за 8 клас

 

Теми:

1. Строеж на веществото

1.1 Строеж на атомите и Периодична система (таблица)

1.2 Химична връзка

2. Свойства на металите и на техни съединения

2.1 Метали от II A (2.) и III A (13.) група на Периодичната система (таблица)

2.2 Оксиди и хидроксиди

2.3 Значение на металите и на техни съединения и въздействието им върху околната среда и здравето на човека

3. Свойства на неметалите и на техни съединения

3.1 Неметали от VI А (16.) и V A (15.) група на Периодичната система (таблица)

3.2 Киселинни оксиди и киселини

3.3 Значение на неметалите и на техни съединения и въздействието им върху околната среда и здравето на човека

4. Опазване на околната среда

 

За да се върнете на основната страница по химия, натиснете >>> ТУК!

Прочетете програмата по химия за 9 клас >>> ТУК!