Индивидуални и полуиндивидуални уроци по история за 5 клас.

Имате нужда от частни уроци за дете в 5 клас?!

Ние имаме подходящи историци за Вашето детенце. Информация и полезни съвети за уроците по история за ученици в 5 клас може да получите на познатите Ви телефони.

 

Учебна програма по история за 5 клас

 

1. Въведение в историята

1.1 Историята и нейните източници

1.2 Времето в историята

 

2. Праистория

2.1 Общество и всекидневен живот

2.1.1 Началото на човешката история

2.1.2 Поява на земеделието и животновъдството. Откриването на металите

2.1.3 Днешните български земи през праисторическата епоха

2.2 Културно наследство

2.2.1 Изкуство и вярвания на праисторическите хора

 

3. Първите цивилизации

3.1 Държавност

3.1.1 Древен Египет

3.1.2 Държавите в Месопотамия

3.1.3 Владетел и държава

3.2 Общество и всекидневен живот

3.2.1 Обществата в Древен Египет и Месопотамия

3.2.2 Всекидневието на хората в Древен Египет и Месопотамия

3.3 Културно наследство

3.3.1 Културата на Древен Египет и Месопотамия

3.3.2 Писменост и образование на първите цивилизации

3.4 Религия

3.4.1 Религиозни вярвания в Древен Египет и Месопотамия

3.4.2 Религията на древните евреи

 

4. Древна Елада и елинистическият свят

4.1 Държавност

4.1.1 Древна Елада

4.1.2 Гръцкият полис. Великата гръцка колонизация

4.1.3 Спарта и Атина

4.1.4 Древните елини и войната

4.1.5 Империята на Александър Велики

4.2 Общество и всекидневен живот

4.2.1 Обществото в елинския полис

4.2.2 Всекидневието на древните елини

4.3 Културно наследство

4.3.1 Културата на древните елини

4.3.2 Елинистическата епоха и нейното наследство

4.4 Религия

4.4.1 Богове и герои в Древна Елада

 

5. Древна Тракия

5.1 Държавност

5.1.1 Древна Тракия. Царството на одрисите

5.2 Общество и всекидневен живот

5.2.1 Общество и всекидневен живот на траките

5.3 Културно наследство

5.3.1 Културно наследство на Древна Тракия

5.4 Религия

5.4.1 Религиозни вярвания на траките

 

6. Древен Рим

6.1 Държавност

6.1.1 Началото на Древен Рим. Царски период

6.1.2 Римската република

6.1.3 Рим и Средиземноморието

6.1.4 Римската империя

6.2 Общество и всекидневен живот

6.2.1 Обществото в Древен Рим

6.2.2 Всекидневието на древните римляни

6.3 Културно наследство

6.3.1 Културата на Древен Рим

6.3.2 Културно наследство на римската цивилизация

6.4 Религия

6.4.1 Религиозни вярвания на древните римляни

6.4.2 Раждането на християнството

 

За да се върнете на основната страница по история, натиснете >>> ТУК!

Прочетете програмата по история за 6 клас >>> ТУК!