Индивидуални и полуиндивидуални уроци по история за 7 клас.

Имате нужда от частни уроци за дете в 7 клас?!

Ние имаме подходящи историци за Вашето детенце. Информация и полезни съвети за уроците по история за ученици в 7 клас може да получите на познатите Ви телефони.

 

Учебна програма по история за 7 клас

 

1. Българско възраждане (XVIII–XIX в.)

1.1 Идеи и политики

1.1.1 Новото време и българите

1.1.2 Първите будители: Паисий Хилендарски и Софроний Врачански

1.1.3 Новото българско училище

1.1.4 Движение за независима църква

1.1.5 Начало на организирано националноосвободително движение

1.1.6 Българското националноосвободително движение (1869–1875 г.)

1.1.7 Априлско въстание 1876 г.

1.1.8 Руско-турска освободителна война (1877–1878 г.)

1.2 Общество и всекидневен живот

1.2.1 Стопански промени през XVIII–XIX век

1.2.2 Промени в българското общество през Възраждането

1.2.3 Светът на възрожденските българи

1.3 Култура и културно наследство

1.3.1 Българската култура през Възраждането

2. България от Освобождението до края на Втората световна война

2.1 Държавност и политики

2.1.1 Възникване на българския национален въпрос

2.1.2 Изграждане на Княжество България

2.1.3 Съединението на Източна Румелия с Княжество България и неговата защита

2.1.4 България в края на XIX век

2.1.5 Българите извън пределите на свободната държава

2.1.6 Признаване на независимостта на България

2.1.7 Войни за национално обединение (1912–1918 г.)

2.1.8 България в периода между двете световни войни

2.1.9 България в годините на Втората световна война

2.2 Общество и всекидневен живот

2.2.1 Развитие на българското стопанство след Освобождението

2.2.2 Модернизация на българското общество

2.3 Култура и културно наследство

2.3.1 Българската култура след Освобождението

3. България след Втората световна война до 1989 г.

3.1 Държавност и политики

3.1.1 Промяната в политическата система

3.1.2 Установявяне на тоталитарно управление

3.1.3 България в Източния блок

3.2 Общество и всекидневен живот

3.2.1 Икономически промени в селото и града

3.2.2 Българското общество (1944–1989 г.)

3.3 Култура и културно наследство

3.3.1 Българската култура през втората половина на XX век

4. България след 1989 г.

4.1 Държавност и политики

4.1.1 Краят на комунистическия режим

4.1.2 България и обединяваща се Европа

4.2 Общество и всекидневен живот

4.2.1 Българинът – гражданин на света

4.3 Култура

4.3.1 Културно развитие на съвременна България

 

За да се върнете на основната страница по история, натиснете >>> ТУК!

Прочетете програмата по история за 8 клас >>> ТУК!