Учебна програма по история за 8 клас

 

1. Въведение в Новото време

2. Началото на Новото време ( XVI – XVII в.)

2.1 Държавност и политики

2.1.1 Велики географски открития

2.1.2 Англия – ограничената монархия

2.1.3 Франция – абсолютната монархия

2.1.4 Русия при Петър I Велики

2.1.5 Османската империя (XVI – XVII век)

2.2 Общество и идеи

2.2.1 Реформация и контрареформация

2.2.2 Новата икономика

2.2.3 Новият човек

2.2.4 Всекидневието

2.3 Култура

2.3.1 Ренесансът в Европа

3. Векът на Просвещението (XVIIIв.)

3.1 Държавност и политики

3.1.1 Създаване на САЩ

3.1.2 Френската революция от 1789 г.

3.1.3 Просветеният абсолютизъм

3.2 Общество и идеи

3.2.1 Просвещението в Западна Европа

3.2.2 Балканското възраждане през XVIII век

3.2.3 Първа индустриална революция

3.2.4 Промени във всекидневието на хората

3.3 Култура

3.3.1 Новите стилове в архитектурата и изкуството

4. Векът на национализма (XIX век)

4.1 Държавност и политики

4.1.1 Франция и Европа в началото на XIX век

4.1.2 Създаване на национални държави

4.1.3 Гражданската война в САЩ

4.1.4 Международните отношения през XIX век

4.1.5 Османската империя и Източният въпрос

4.1.6 Възстановяване на българската държавност

4.1.7 Великите сили от втората половина на XIX век до навечерието на Първата световна война.

4.2 Общество и идеи

4.2.1 Обществени движения и политически учения през първата половина на XIX век

4.2.2 Нации и национализъм в Европа

4.2.3 Втора индустриална революция

4.2.4 Модернизацията на всекидневието през XIX век

4.3 Култура

4.3.1 Нови художествени стилове

4.3.2 Открития и нововъведения

 

За да се върнете на основната страница по история, натиснете >>> ТУК!

Прочетете програмата по история за 9 клас >>> ТУК!