Учебна програма по математика за 4 клас

 

Ядра на учебното съдържание:

I. Числа

Тема 1. Числата над 1000

Тема 2. Римски цифри

Тема 3. Събиране и изваждане на числата над 1000

Тема 4. Умножение и деление на числата над 1000 с едноцифрено число.

Тема 5. Умножение и деление на числата над 1000 с двуцифрено число.

ІІ. Равнинни фигури

ІІІ. Измерване

ІV. Моделиране

 

За да се върнете на основната страница по математика, натиснете >>> ТУК!

Прочетете програмата по математика за 5 клас >>> ТУК!