Школата по български език и литература работи по утвърдени програми, които включват основните лингвистични дисциплини: фонетика, морфология, лексикология, синтаксис и стилистика, като се обръща специално внимание на правописа, пунктуацията и фразеологията. Към тях добавяме конспектите по литература, свързани с изучаването и анализирането на вълнуващи произведения от българската и световната литература, като основната ни цел е развиването на интерпретативните способности на нашите курсисти.

За нас е важно да се учи с разбиране. По този начин учениците придобиват трайни знания и умения. Обучението се осъществява в спокойна и интересна атмосфера, за да се стимулират мотивацията, любопитството и желанието за учене. Да учиш български език е освен полезно, но и препоръчително мероприятие, защото високата степен на грамотност е една прекрасна основа за един по-добър живот, не само в личен, но и в професионален план. Обучението по литература, от своя страна, стимулира креативността и творческото мислене на децата. Благодарение на литературата всеки един от нас се сблъсква с редица разнообразни и обогатяващи личността събития, които спомагат за придобиване на ценен опит, изключително полезен в живота.

Подходът на работа е индивидуален за всеки ученик. Редовно се осъществява текущ контрол с цел проверка на знанията и преодоляване на пропуските.

Училището по български език и литература в периода от 2013 г. до 2018 г. обучава успешно над 1 500 деца и тийнейджъри в градовете София и Пловдив. Постигнатите високи резултати ни утвърждават като водеща школа по БЕЛ.

Помощни уроци по български език и литература, които предлагаме, се водят от опитни филолози и са за: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 клас, а специализираната подготовката по БЕЛ за НВО 7 клас, матури 12 клас и кандидат-студентските изпити ще Ви осигури отлични знания и увереност, все неща необходими за постигане на поставените цели.

Български език и литература в София и Пловдив? Школата за отличници е на Ваше разположение!

Вижте цените на уроците по БЕЛ >>> ТУК!