Индивидуални и полуиндивидуални уроци по физика за 11 клас.

Имате нужда от частни уроци за тийнейджър в 11 клас?!

Ние имаме подходящи преподаватели физици за Вас. Информация и полезни съвети за уроците по физика в 11 клас може да получите на познатите Ви телефони.

 

Учебна програма по физика за 11 клас

 

Теми:

1. Движение и енергия

1.1 Идеален газ

1.2 Първи принцип на термодинамиката

1.3 Молекулно-кинетична теория на идеалния газ

1.4 Топлинни машини

1.5 Втори принцип на термодинамиката

1.6 Реални газове и течности

1.7 Свойства на твърдите тела

2. Трептения и вълни

2.1 Хармонично трептене

2.2 Механични вълни

3. Електричество и магнетизъм

3.1 Електростатично взаимодействие

3.2 Електрически вериги

3.3 Постоянно магнитно поле

3.4 Електромагнитно поле

 

За да се върнете на основната страница по физика, натиснете >>> ТУК!

Прочетете програмата по физика за 12 клас >>> ТУК!