Учебна програма по математика за 11 клас

 

Ядра на учебното съдържание:

Функции. Измерване

1. Числови редици. Вероятности и статистика

2. Статистика. Функции. Измерване

3. Показателна и логаритмична функция.

4. Тригонометрични функции. Тригонометрични уравнения и неравенства. Приложения. Фигури и тела

5. Стереометрия. Многостени.

 

За да се върнете на основната страница по математика, натиснете >>> ТУК!

Прочетете програмата по математика за 12 клас >>> ТУК!