Учебна програма по БЕЛ за 2 клас

 

Езиково обучение:

1. Гласните и съгласните звукове в българския език

2. Думата като част на речта

3. Думата като речникова единица

4. Изречението като езикова единица

5. Текст и общуване

 

Литературно обучение:

6. Литературни и фолклорни текстове

7. Читателски опит

 

За да се върнете на основната страница по БЕЛ, натиснете >>> ТУК!

Прочетете програмата по БЕЛ за 3 клас >>> ТУК!