Индивидуални и полуиндивидуални уроци по география за 6 клас.

Имате нужда от частни уроци за дете в 6 клас?!

Ние имаме подходящи географи за Вашето детенце. Информация и полезни съвети за уроците по география за ученици в 6 клас може да получите на познатите Ви телефони.

 

Учебна програма по география за 6 клас

 

География на континентите и страните:

1. Географско положение, големина, брегове и опознаване на Южна Америка

2. Релеф и полезни изкопаеми

3. Климат, климатични пояси и планинска област

4. Води

5. Природни зони

6. Население и политическа карта

7. Стопанство

8. Страни в Южна Америка

9. Географско положение, големина, брегове и опознаване на Северна Америка

10. Релеф и полезни изкопаеми

11. Климат, климатични пояси и области

12. Води

13. Природни зони

14. Население и политическа карта

15. Стопанство

16. Страни в Северна Америка

17. Географско положение, големина, брегове и опознаване на Азия

18. Релеф и полезни изкопаеми

19. Климат, климатични пояси и области

20. Води

21. Природни зони

22. Население и политическа карта

23. Стопанство

24. Страни в Азия

25. Географско положение, големина, брегове и опознаване на Австралия. Природа

26. Население. Австралийски съюз

27. Океания

28. Океаните на Земята

 

За да се върнете на основната страница по география, натиснете >>> ТУК!

Прочетете програмата по география за 7 клас >>> ТУК!