Учебна програма по БЕЛ за 4 клас

 

Български език:

Езикови компетентности

1. Устно общуване

1.1 Говорене

2. Писмено общуване

2.1 Четене

2.2 Писане

2.3 Литература

 

Литература:

3. Общуване с художествената творба

4. Създаване на изказвания и писмени текстове

 

За да се върнете на основната страница по БЕЛ, натиснете >>> ТУК!

Прочетете програмата по БЕЛ за 5 клас >>> ТУК!