Учебна програма по математика за 10 клас

 

Ядра на учебното съдържание:

Числа. Алгебра

1. Квадратна функция

2. Рационални и ирационални неравенства.

3. Степен. Функции. Измерване

4. Тригонометрични функции на обобщен ъгъл. Фигури и тела

5. Триъгълник. Четириъгълник. Функции и измерване

6. Лица на равнинни фигури. Вероятности и статистика

7. Комбинаторика.

 

За да се върнете на основната страница по математика, натиснете >>> ТУК!

Прочетете програмата по математика за 11 клас >>> ТУК!