Индивидуални и полуиндивидуални уроци по математика за 10 клас.

Имате нужда от частни уроци за тийнейджър в 10 клас?!

Ние имаме подходящи математици за Вас. Информация и полезни съвети за уроците по математика за ученици в 10 клас може да получите на познатите Ви телефони.

 

Учебна програма по математика за 10 клас

 

1. Ирационални изрази. Ирационални уравнения

1.1 Ирационални изрази.

1.2 Преобразуване на ирационални изрази.

1.3 Ирационални уравнения с един квадратен радикал.

1.4 Ирационални уравнения с два квадратни радикала.

1.5 Ирационални уравнения, които се решават чрез полагане.

2. Прогресии

2.1 Числови редици. Начини за задаване на числови редици.

2.2 Аритметична прогресия. Формула за общия член на аритметична прогресия.

2.3 Свойства на аритметичната прогресия.

2.4 Формула за сбора от първите n члена на прогресия.

2.5 Геометрична прогресия. Формула за общия член.

2.6 Свойства на геометричната прогресия.

2.7 Формула за сбор от първите n члена на геометрична прогресия.

2.8 Комбинирани задачи от аритметична и геометрична прогресия.

2.9 Проста лихва. Сложна лихва.

2.10 Практически задачи, свързани със сложна лихва.

3. Статистика и обработка на данни

3.1 Описателна статистика.

3.2 Централни тенденции – мода, медиана и средно аритметично.

4. Решаване на триъгълник

4.1 Тригонометричните функции синус, косинус, тангенс и котангенс в интервала [0°; 180°].

4.2 Основни тригонометрични тъждества в интервала [0°; 180°].

4.3 Таблица за стойностите на тригонометричните функции от някои специални ъгли в интервала [0°; 180°].

4.4 Синусова теорема.

4.5 Решаване на произволен триъгълник с помощта на синусова теорема – основни задачи.

4.6 Косинусова теорема.

4.7 Решаване на произволен триъгълник с помощта на косинусова теорема – основни задачи.

4.8 Формули за медиани на триъгълник. Формули за ъглополовящи на триъгълник.

4.9 Формули за лице на триъгълник.

5. Елементи от стереометрията

5.1 Прави и равнини в пространството. Взаимно положение на две прави и ъгъл между тях.

5.2 Взаимно положение на права и равнина. Перпендикулярност на права и равнина.

5.3 Ортогонално проектиране. Ъгъл между права и равнина.

5.4 Взаимно положение на две равнини. Ъгъл между две равнини.

5.5 Права призма.

5.6 Пирамида.

5.7 Прав кръгов цилиндър.

5.8 Прав кръгов конус.

5.9 Сфера и кълбо.

 

За да се върнете на основната страница по математика, натиснете >>> ТУК!

Прочетете програмата по математика за 11 клас >>> ТУК!