Индивидуални и полуиндивидуални уроци по история за 10 клас.

Имате нужда от частни уроци за тийнейджър в 10 клас?!

Ние имаме подходящи историци за Вас. Информация и полезни съвети за уроците по история за ученици в 10 клас може да получите на познатите Ви телефони.

 

Учебна програма по история за 10 клас

 

1. Днешните български земи през праисторическата епоха

2. Днешните български земи през Античността

2.1 Държавност

2.1.1 Древна Тракия. Одриско царство

2.1.2 Българските земи в границите на Римската и ранната Византийска империя (I–VI в.)

2.2 Общество и всекидневен живот

2.2.1 Общество и всекидневен живот на траките

2.3 Културно наследство

2.3.1 Религиозни вярвания и културно наследство на древните траки

2.3.2 Културното наследство на елинската, римската и ранновизантийската цивилизация в днешните български земи

3. България до началото на XI век

3.1 Държавност

3.1.1 Славяните и древните българи във Великото преселение на народите

3.1.2 Създаване и укрепване на Българското ханство/канство

3.1.3 България през първата половина на IX век

3.1.4 Християнизация на българската държава при княз Борис I

3.1.5 Могъщество на България при цар Симеон Велики

3.1.6 Завладяване на Българското царство от Византия и отпорът срещу него. Цар Самуил

3.1.7 Българските земи под властта на Византия

3.2 Общество и всекидневен живот

3.2.1 Славяните и древните българи до покръстването

3.2.2 Общество и всекидневие на българите след християнизацията

3.3 Култура и културно наследство

3.3.1 Културното наследство на езическа България

3.3.2 Делото на св. св. Кирил и Методий и техните ученици

3.3.3 „Златният век“ на българската култура

3.3.4 Културни взаимодействия между цивилизации

3.4 Религия

3.4.1 Религиозните вярвания и обичаи на славяните и древните българи

3.4.2 Извоюване на автокефална българска църква

4. Българската държава (ХІІ−ХІV в.)

4.1 Държавност

4.1.1 Възстановяване на българската държавност при Петър и Асен

4.1.2 Международно признание на България при цар Калоян

4.1.3 Могъщество на България при цар Иван Асен II

4.1.4 Българското царство в периода средата на XIII–XIV век

4.1.5 Завладяване на България и Балканите от османците

4.2 Общество и всекидневен живот

4.2.1 Възникване и облик на българските средновековни градове

4.2.2 Българското общество

4.3 Култура и културно наследство

4.4 Религия

4.4.1 Църквата и религията в живота на българите

5. Българските земи под османска власт (ХV−ХVІІ в.)

5.1 Държавност

5.1.1 Османската политическа система

5.1.2 Съпротива срещу османската власт

5.2 Общество и всекидневен живот

5.2.1 Демографски промени в българските земи

5.2.2 Контакти и конфликти на различните социални, етнически и религиозни групи във всекидневието

5.3 Култура и културно наследство

5.3.1 Българските земи на кръстопътя на цивилизации

5.3.2 Българската култура (ХV–ХVII в.)

5.4 Религия

5.4.1 Православието – опора на българите

6. Българско възраждане (XVIII–XIX в.)

6.1 Идеи и политики

6.1.1 Новото време и българите

6.1.2 Зараждане на национално самосъзнание у българите – Паисий Хилендарски и Софроний Врачански

6.1.3 Новото българско училище

6.1.4 Движение за самостоятелна църква и формиране на Българската екзархия

6.1.5 Начало на организирано националноосвободително движение

6.1.6 Българското националноосвободително движение (1869–1875 г.)

6.1.7 Априлско въстание 1876 г.

6.1.8 Руско-турска освободителна война (1877–1878 г.)

6.2 Общество и всекидневен живот

6.2.1 Стопански промени през XVIII–XIX век

6.2.2 Промени в българското общество през Възраждането

6.2.3 Българите в сферата на европейската цивилизация

6.2.4 Демографски процеси

6.3 Култура и културно наследство

6.3.1 Българската култура през Възраждането

7. България от Освобождението до края на Втората световна война

7.1 Държавност и политики

7.1.1 Възникване на българския национален въпрос

7.1.2 Възстановяване на българската държавност и изграждане на Княжество България

7.1.3 Княз Александър I, конституционният въпрос и политическите партии

7.1.4 Политическо устройство на Източна Румелия

7.1.5 Съединението на Източна Румелия с Княжество България и неговата защита

7.1.6 Българската криза. Изборът на княз Фердинанд I

7.1.7 Българите извън пределите на свободната държава

7.1.8 Модернизация на България в началото на XX век

7.1.9 Обявяване на независимостта на Царство България

7.1.10 Войни за национално обединение (1912–1918 г.)

7.1.11 България в периода между двете световни войни

7.1.11.1 Левият политически радикализъм

7.1.11.2 Демокрацията, Деветнайсетомайският преврат и безпартийният режим

7.1.12 България в годините на Втората световна война

7.2 Общество и идеи

7.2.1 Развитие на българското стопанство след Освобождението

7.2.2 Модернизация на българското общество

7.3 Култура и наука

7.3.1 Развитие на образованието след Освобождението

7.3.2 Българската култура

8. България след Втората световна война до 1989 г.

8.1 Държавност и политики

8.1.1 България в съветската сфера на влияние и промените в политическата система 1944–1947 г.

8.1.2 Утвърждаване на тоталитарния режим в България

8.1.3 България и промените в Източния блок

8.1.4 България и Европа – „разведряването“ и „застоят“

8.1.5 Крах на тоталитарния режим

8.2 Общество и икономически процеси

8.2.1 Икономически промени в селото и града

8.2.2 Българското общество (1944–1989). Демографски промени и социална политика

8.3 Култура, наука и технологии

8.3.1 Българската култура през втората половина на XX век. Власт и интелигенция

8.3.2 Българската наука и новите технологии

9. България след 1989 г.

9.1 Държавност и политики

9.1.1 Развитие на многопартийна политическа система

9.1.2 Политически промени и изграждане на институциите на демократичната държава

9.1.3 Пътят на България към НАТО и Европейския съюз

9.1.4 България в ЕС

9.2 Икономика и общество

9.2.1 Преход към пазарна икономика

9.2.2 Демографски и миграционни процеси

9.3 Култура

9.3.1 Културата в условията на демокрация

9.3.2 Хуманизъм, толерантност и свобода на движение на хора и идеи

 

За да се върнете на основната страница по история, натиснете >>> ТУК!

Прочетете програмата по история за 11 клас >>> ТУК!