Учебна програма по физика за 10 клас

 

Теми:

1. Електромагнитни явления

1.1. Електрично поле

1.2. Магнитно поле

1.3. Движение на заредени частици в електрично и в магнитно поле

1.4. Електромагнитна индукция. Променлив ток

1.5. Електромагнитни вълни

2. Светлина

2.1. Разпространение на светлината

2.2. Вълнови свойства на светлината

2.3. Квантови свойства на светлината

3. От атома до Космоса

3.1. Атоми и атомни преходи

3.2. Атомно ядро

3.3. Ядрени реакции

3.4. Частици

3.5. Звезди, галактики, Вселена

 

За да се върнете на основната страница по физика, натиснете >>> ТУК!

Прочетете програмата по физика за 11 клас >>> ТУК!