Индивидуални и полуиндивидуални уроци по философия за 11 клас.

Имате нужда от частни уроци за тийнейджър в 11 клас?!

Ние имаме подходящи преподаватели философи за Вас. Информация и полезни съвети за уроците по философия за ученици в 11 клас може да получите на познатите Ви телефони.

 

Учебна програма по философия за 11 клас

 

Задължителна подготовка за 11 клас:

1. Философия и човек

2. Светът като преходност и вечност

3. Философското изследване

4. Човек и общество

5. Рационалност

6. Аз и философията

 

Профилирана подготовка за 11 и 12 клас:

1. История на философията

1.1 Проблемът на битието

1.2 Диалогът за познанието

1.3 Философия и Бог

1.4 Смисъл на историята

1.5 Смисълът на живота

2. Философия на интеркултурността

2.1 Културната идентичност – индивидуална и колективна

2.2 Културна идентичност и универсални ценности

2.3 Плурализъм на рационалностите

2.4 Разбиране и разбирателство

2.5 Културна идентичност и гражданство

3. Световни религии

3.1 Светът на религията

3.2 Религията в нейната история

3.3 Световните религии

3.4 Религия и култура

3.5 Религията в съвременния свят

4. Философия на изкуството

4.1 Светът на изкуството

4.2 Естетическото отношение

4.3 Естетическо въздействие

4.4 Изкуство и философия

4.5 Изкуство и човек

5. Глобалните проблеми на съвременността

5.1 Войната и мирът като проблеми на човешкото съществуване

5.2 Производствените ресурси и екологическата криза

5.3 Научните открития и отговорността на науката

5.4 Икономическият растеж

5.5 Глобалният пазар и проблемите на човешкото съществуване

6. Философия на науката

6.1 Видове отношение към природата

6.2 Антична наука

6.3 Модерна наука

6.4 Методология на науката

6.5 Съвременната наука

 

За да се върнете на основната страница по философия, натиснете >>> ТУК!

Прочетете програмата по философия за 12 клас >>> ТУК!