Учебна програма по физика за 7 клас

 

Теми:

1. Електричен ток

1.1. Електричен ток и електрично напрежение

1.2.Електрически вериги

1.3. Електрична енергия

2. Светлина и звук

2.1. Праволинейно разпространение на светлината

2.2. Светлина и цветове

2.3. Огледала и лещи

2.4. Оптични уреди

2.5. Звук

3. От атома до Космоса

3.1. Атоми и атомни ядра

3.2. Слънчевата система и светът на звездите

 

За да се върнете на основната страница по физика, натиснете >>> ТУК!

Прочетете програмата по физика за 8 клас >>> ТУК!