Индивидуални и полуиндивидуални уроци по философия за 8 клас.

Имате нужда от частни уроци за тийнейджър в 8 клас?!

Ние имаме подходящи преподаватели философи за Вас. Информация и полезни съвети за уроците по философия за ученици в 8 клас може да получите на познатите Ви телефони.

 

Учебна програма по философия за 8 клас

 

Теми:

1. Що е философия?

1.1 Знание и мъдрост

1.2 Начала на философстването

2. Личност и себепознание

2.1 Личностната идентичност като философски проблем

2.2 Подходи за изследване на човека

2.3 Самооценка и мотивация

2.4 Личностно развитие

3. Междуличностни отношения

3.1 Общуване

3.2 Социални групи и роли

4. Личност и социална среда

4.1 Конфликти

4.2 Психично здраве и зависимости

 

Основни познавателни и функционални компетентности

1. Анализ на философски текст (използване на популярни научни, психологически или философски текстове като източник на информация)

2. Създаване на аналитичен текст

3. Участие в дискусия

4. Анализ на казус

5. Работа по проект (самостоятелно проучване по тема)

6. Публично представяне

 

За да се върнете на основната страница по философия, натиснете >>> ТУК!

Прочетете програмата по философия за 9 клас >>> ТУК!