Индивидуални и полуиндивидуални уроци по история за 11 клас.

Имате нужда от частни уроци за тийнейджър в 11 клас?!

Ние имаме подходящи историци за Вас. Информация и полезни съвети за уроците по история за ученици в 11 клас може да получите на познатите Ви телефони.

 

Учебна програма по история за 11 клас

 

Задължителна подготовка:

1. Политическо развитие

1.1 Българите до идването им на Балканите

1.2 Политическо развитие на средновековна България

1.3 Българите без собствена държава

1.4 Политическо развитие на българите в модерната епоха

1.5 Между демокрацията и комунизма: политическо развитие през съвременността

2. Власт и институции

2.1 Българската държавност – типология и развитие

2.2 Българският държавник

2.3 Политически идеологии

2.4 Институции на властта

3. Общество и обществен живот

3.1 Социални типове и структури в българското общество

3.2 Гражданското общество у българите – традиции и модернизация

3.3 Обществени конфликти и обществено съгласие

3.4 Социална промяна и социална адаптация

4. Светът на българите: околна среда и манталитети

4.1 Влияние на природогеографската среда

4.2 Стопанско развитие и традиции

4.3 Ритъмът на живота: представи за света и човека

4.4 Исторически измерения на българската самоличност

5. Култура и духовен живот

5.1 Динамика на българското културно развитие: оригиналност и нови влияния

5.2 Писменост, книжовност, просвета, образование

5.3 Изкуство и памет

5.4 Европейски измерения на българската култура

6. Религии и църква

6.1 Дохристиянският светоглед на българите

6.2 Историческият път на българската православна църква: от архиепископия към патриаршия

6.3 Българската църква – между Изтока и Запада

6.4 Българската църква – стожер на народността

6.5 Религия, нация, историческа памет

6.6 Традиционни религии и религиозни алтернативи

7. Българите и светът

7.1 Българските огнища в средновековния свят

7.2 Българите между Европа и Ориента

7.3 Българската перспектива за евроинтеграция

7.4 Българите по света

 

Профилирана подготовка:

1. Политическо развитие

1.1 Българските земи в древността

1.2 Политическият живот на българите до идването им на Балканите

1.3 Политическото развитие на средновековна България

1.4 Българите без собствена държава

1.5 Политическото развитие на българите в модерната епоха

1.6 Комунистическият експеримент

1.7 България на прага на Третото хилядолетие

2. Власт, институции, авторитет

2.1 Българската държавност – типология и развитие

2.2 Българският държавник

2.3 Политически идеологии

2.4 Национална идея и национализъм

2.5 Партии, парламент, правителство

2.6 Исторически представи на българите за властта и държавата

3. Общество и обществен живот

3.1 Дохристиянското общество

3.2 Християнизацията на българското общество

3.3 Социални структури и институции в условията на чужда власт

3.4 Гражданското общество у българите: традиции и модернизация

3.5 Социални типове и структури в българското общество

3.6 Обществени контакти и обществено съгласие

3.7 Социална промяна и социална адаптация

3.8 Мнозинството и малцинствата: исторически представи за социалните малцинства

3.9 История и общество: представите за миналото у българите в различните исторически епохи

4. Околна среда, стопанство, всекидневие, манталитети

4.1 Особености на природогеографската среда

4.2 Стопанско развитие и традиции

4.3 Градът като феномен на промяната

4.4 Всекидневието и неговите исторически аспекти: балкански и европейски измерения

4.5 Ритъмът на живота: представи за човека и властта

4.6 Исторически измерения на българската самоличност

4.7 Образът на другия

4.8 Исторически възгледи на българите за социалните и природните бедствия

5. Култура и духовен живот

5.1 Динамика на българското културно развитие: оригиналност и нови влияния

5.2 Писменост, книжовност, просвета, образование

5.3 Културни и просветни институции на българите

5.4 Изкуство и памет: развитие на представите и нормите на изкуството

5.5 Масова и елитарна култура

5.6 Културно-историческото наследство и неговите употреби

5.7 Балкански и европейски измерения на българската култура

5.8 Медии и обществено мнение

6. Религии и църква

6.1 Историческият път на българската православна църква: от архиепископия към патриаршия

6.2 Българската църква – между Изтока и Запада

6.3 Традиционните религии в българското общество

6.4 Култ и храм

6.5 Култови практики и култов живот

6.6 Свещени места и поклоннически пътища

6.7 Религиозните алтернативи: ереси и секти

6.8 Религия, нация, историческа памет

6.9 Църквата и историческите форми на всекидневието

7. Българите и светът

7.1 Българите в средновековния свят

7.2 Българите в политическите и религиозните планове на Европа

7.3 Българската перспектива за евроинтеграция

7.4 Българите по света

7.5 Образът на другия: другите за нас

7.6 Етнически и религиозни общности

8. Местата на паметта

8.1 Исторически извори и техники на интерпретацията им

8.2 Тенденции и дискусионни проблеми в съвременната историография за миналото на българите

8.3 Свидетелят срещу документите: устната история и нейните употреби

8.4 Институциите на колективната памет

8.5 Официални празници, национални символи и исторически традиции

8.6 Различните истории

9. От Европа към Европа: драмата на българския цивилизационен избор

9.1 Покръстване и християнизация

9.2 Българската писменост и книжовност сред източноевропейските народи

9.3 Българи – духовни водачи на християнските народи

9.4 Възрожденските измерения на Европейското просвещение

9.5 Българският модернизационен проект: демокрация, парламентаризъм, права на човека

9.6 Съвременна България и европейската интеграция

9.7 Етническа толерантност и национална непримиримост

 

За да се върнете на основната страница по история, натиснете >>> ТУК!

Прочетете програмата по история за 12 клас >>> ТУК!