Индивидуални и полуиндивидуални уроци по БЕЛ за 9 клас.

Имате нужда от частни уроци за тийнейджър в 9 клас?!

Ние имаме подходящи филолози за Вас. Информация и полезни съвети за уроците по БЕЛ за ученици в 9 клас може да получите на познатите Ви телефони.

 

Учебна програма по БЕЛ за 9 клас

 

Български език:

1. Текстът като смислово и езиково единство

2. Научен стил

3. Официално-делови стил

4. Публицистичен стил. Език на медиите

5. Активна и пасивна лексика. Пароними

6. Речево поведение при участие в диалог и дискусия

Допълнителни теми по български език:

7. Публично изказване по житейски проблем

8. Резюме

9. Заявление

10. Делово писмо

11. СV

 

Литература:

1. Просвещение

1.1 Из „Пътешествията на Гъливер“ (Дж.Суифт): І глава от І част, І глава от ІІ част

2. Романтизъм

2.1 „Дон Жуан“ (Дж. Байрон): VIII песен

2.2 „Евгений Онегин“ (А. С. Пушкин): III и VIII глава

3. Реализъм

3.1 „Дядо Горио“ (О. дьо Балзак)

3.2 „Мадам Бовари“ (Г. Флобер): VII глава от I част

4. Модернизъм

4.1 Символизъм. „Сплин“ (LXXVIII) (Ш. Бодлер)

4.2 „Есенна песен“ (Пол Верлен)

5. Българско възраждане

5.1 Из „История славянобългарска“ (Паисий Хилендарски): Предисловие

5.2 „Изворът на Белоногата“ (П. Р. Славейков)

5.3 „Майце си“, „Моята молитва“, „Хаджи Димитър“, „Обесването на Васил Левски“, „Странник“ (Хр. Ботев)

Допълнителни теми по литература:

6. Резюме на съдържанието на (откъс от) изучен повествователен текст

 

За да се върнете на основната страница по БЕЛ, натиснете >>> ТУК!

Прочетете програмата по БЕЛ за 10 клас >>> ТУК!