Учебна програма по физика за 9 клас

 

Теми:

1. Механика

1.1. Неравномерно движение

1.2. Принципи на механиката

1.3. Равновесие на телата

1.4. Механична работа, мощност и енергия

1.5. Механика на течности и газове

2. Топлинни явления

2.1. Топлинно движение

2.2. Топлообмен. Преходи между състоянията на веществата

2.3. Първи принцип на термодинамиката

2.4. Процеси с идеален газ

2.5. Топлинни машини

3. Електричен ток

3.1. Електрически вериги

3.2. Електрична енергия

3.3. Ток в метали и полупроводници

4. Механично движение

4.1. Трептения

4.2. Механични вълни

4.3. Звук

 

За да се върнете на основната страница по физика, натиснете >>> ТУК!

Прочетете програмата по физика за 10 клас >>> ТУК!