Индивидуални и полуиндивидуални уроци по физика за 9 клас.

Имате нужда от частни уроци за тийнейджър в 9 клас?!

Ние имаме подходящи преподаватели физици за Вас. Информация и полезни съвети за уроците по физика в 9 клас може да получите на познатите Ви телефони.

 

Учебна програма по физика за 9 клас

 

1. Механика

1.1 Неравномерно движение

1.2 Принципи на механиката

1.3 Равновесие на телата

1.4 Механична работа, мощност и енергия

1.5 Механика на течности и газове

 

2. Топлинни явления

2.1 Топлинно движение

2.2 Топлообмен. Преходи между състоянията на веществата

2.3 Първи принцип на термодинамиката

2.4 Процеси с идеален газ

2.5 Топлинни машини

 

3. Електричен ток

3.1 Електрически вериги

3.2 Електрична енергия

3.3 Ток в метали и полупроводници

 

4. Механично движение

4.1 Трептения

4.2 Механични вълни

4.3 Звук

 

За да се върнете на основната страница по физика, натиснете >>> ТУК!

Прочетете програмата по физика за 10 клас >>> ТУК!