Индивидуални и полуиндивидуални уроци по география за 10 клас.

Имате нужда от частни уроци за тийнейджър в 10 клас?!

Ние имаме подходящи географи за Вас. Информация и полезни съвети за уроците по география за ученици в 10 клас може да получите на познатите Ви телефони.

 

Учебна програма по география за 10 клас

 

1. Географско положение и граници на България

1.1 Географско положение, граници и големина

2. Природна среда на България. Природни компоненти

2.1 Релеф

2.2 Полезни изкопаеми

2.3 Климат

2.4 Води

2.5 Почви, растителност и животински свят

3. Природна среда на България

3.1 Дунавска равнина

3.2 Старопланинска област

3.3-3.5 Краищенско-Средногорска област

3.3 Задбалкански котловини

3.4 Краище

3.5 Средногорие

3.6 Тракийско-Странджанска област

3.7-3.9 Рило-Родопска област

3.10 Българско черноморско крайбрежие. Черно море

4. Население на България

4.1 Брой, разпределение и движение на населението

4.2 Структура на населението

5. Селища

6. Държавно устройство и управление

7. Стопанство

7.1 Национално стопанство

7.2 Първичен сектор – обща характеристика

7.3 Растениевъдство

7.4 Животновъдство

7.5 Вторичен сектор. Енергетика

7.6 Металургия и машиностроене

7.7 Химическа промишленост

7.8 Лека промишленост

7.9 Хранително-вкусова промишленост

7.10 Третичен сектор. Транспорт

7.11 Туризъм

8. Регионална география. Райони за планиране

8.1-8.4 Югозападен район

8.5-8.8 Южен централен район

8.9-8.12 Югоизточен район

8.13-8.16 Североизточен район

8.17-8.20 Северен централен район

8.21-8.23 Северозападен район

 

За да се върнете на основната страница по география, натиснете >>> ТУК!

Прочетете програмата по география за 11 клас >>> ТУК!