Учебна програма по биология за 8 клас

 

Теми:

1. Структурна организация на човешкия организъм

1.1 Клетка и тъкани

2.Обмяна на веществата

2.1 Храносмилателна система

2.2 Дихателна система

2.3 Отделителна система

2.4 Сърдечно-съдова система

3. Движение и опора на тялото

3. 1. Опорно двигателна система – скелет и скелетни мускули

4. Размножаване, растеж и развитие

4.1 Полова система

4.2 Зародишно и следзародишно развитие

5. Регулация и хомеостаза

5.1 Нервна система

5.2 Ендокринна сиситема

5.3. Сетивни системи

5.4. Кожа

 

За да се върнете на основната страница по биология, натиснете >>> ТУК!

Прочетете програмата по биология за 9 клас >>> ТУК!