Индивидуални и полуиндивидуални уроци по история за 6 клас.

Имате нужда от частни уроци за дете в 6 клас?!

Ние имаме подходящи историци за Вашето детенце. Информация и полезни съвети за уроците по история за ученици в 6 клас може да получите на познатите Ви телефони.

 

Учебна програма по история за 6 клас

 

1. Въведение в Европейското средновековие

2. История на Средновековна Европа (V–ХІ в.). България до началото на XI век

2.1 Държавност

2.1.1 Велико преселение на народите – раждането на Средновековна Европа

2.1.2 Могъщество на Византия

2.1.3 Държавата на франките

2.1.4 Арабският халифат

2.1.5 Славянският свят

2.1.6 Създаване и укрепване на Българското ханство/канство

2.1.7 България през първата половина на IX век

2.1.8 Християнизация на българската държава

2.1.9 Могъщество на България при Симеон Велики

2.1.10 Завладяване на Българското царство от Византия

2.2 Общество и всекидневен живот

2.2.1 Общество и всекидневие в Западна Европа

2.2.2 Общество и всекидневие във Византия

2.2.3 Общество и всекидневие на българите

2.3 Култура и културно наследство

2.3.1 Култура и културно наследство на християнска Европа

2.3.2 Делото на Св. Св. Кирил и Методий и техните ученици

2.3.3 „Златният век“ на българската култура

2.4 Религия

2.4.1 Християнската църква

2.4.2 Възникване и разпространение на исляма

3. Средновековният свят (ХІІ-ХV в.). Българската държава (ХІІ-ХІV в.).

3.1 Държавност

3.1.1 Централизация на държавната власт в Западна Европа

3.1.2 Кръстоносни походи

3.1.3 България при Асеневци (до 1241 г.)

3.1.4 Завладяване на България и Балканите от османците

3.2 Общество и всекидневен живот

3.2.1 Възникване и облик на средновековните градове

3.2.2 Обществата в Западна Европа и Византия XII-XIV век

3.2.3 Българското общество XII-XIV век

3.3 Култура и културно наследство

3.3.1 Културно наследство на западноевропейското средновековие

3.3.2 Културно наследство на Византия и византийския свят

3.3.3 Култура и културно наследство на България

3.4 Религия

3.4.1 Църквата и религията в живота на средновековния човек

4. Българските земи под османска власт (ХV-ХVІІ в.)

4.1 Държавност

4.1.1 Османската политическа система

4.1.2 Съпротива срещу османската власт

4.2 Общество и всекидневен живот

4.2.1 Демографски промени в българските земи

4.2.2 Контакти и конфликти във всекидневието

4.3 Култура и културно наследство

4.3.1 Българската култура (ХV-ХVІІ в.)

4.4 Религия

4.4.1 Православието – опора на българите

 

За да се върнете на основната страница по история, натиснете >>> ТУК!

Прочетете програмата по история за 7 клас >>> ТУК!