Учебна програма по биология за 11 клас

 

Теми:

1. Клетка (микросистема – структура и процеси)

1.1 Равнища на организация на микросистемата

1.2 Процеси в клетката и структури, които ги осигуряват

1.2.1 Генетични процеси.

1.2.2 Метаболитни процеси.

1.2.3 Клетъчно делене, диференциация и регулация.

1.3 Биотехнологични процеси на равнище микросистеми

2. Многоклетъчен организъм (мезосистема – структура и процеси)

2.1 Равнища на организация на многоклетъчния организъм

2.2 Жизнени процеси и еволюция на структурите, които ги осигуряват

3. Наблюдения, експерименти, изследване

 

За да се върнете на основната страница по биология, натиснете >>> ТУК!

Прочетете програмата по биология за 12 клас >>> ТУК!