Индивидуални и полуиндивидуални уроци по история за 9 клас.

Имате нужда от частни уроци за тийнейджър в 9 клас?!

Ние имаме подходящи историци за Вас. Информация и полезни съвети за уроците по история за ученици в 9 клас може да получите на познатите Ви телефони.

 

Учебна програма по история за 9 клас

 

Темите от 8 клас (от 1 до 4), както и:

 

5. Въведение в Съвременността

 

6. Светът от Първата световна война до 1945 г.

6.1 Държавност и политики

6.1.1 Блоково обособяване в навечерието на Първата световна война

6.1.2 Първа световна война

6.1.3 Участие на България в Първата световна война

6.1.4 Версайско-Вашингтонска система

6.1.5 Международните отношения след Първата световна война

6.1.6 Франция, Великобритания и САЩ межу двете световни войни

6.1.7 От Русия към СССР

6.1.8 Фашизмът в Италия

6.1.9 Националсоциализмът в Германия

6.1.10 България между двете световни войни

6.1.11 Авторитарни режими на Балканите

6.1.12 Гражданската война в Испания

6.1.13 Международни отношения в навечерието на Втората световна война

6.1.14 Втората световна война (1939–1945 г.)

6.1.15 Участието на България във Втората световна война

6.2 Общество и идеи

6.2.1 Икономическо развитие на държавите с демократичен тип управление

6.2.2 Икономическо развитие на държавите с тоталитарно управление

6.2.3 Световната икономическа криза 1929–1933 г.

6.2.4 Промени в обществото в периода между двете световни войни

6.3 Култура, наука и технологии

6.3.1 Култура и пропаганда между двете световни войни

6.3.2 Масовата култура

 

7. Светът след 1945 г.

7.1 Държавност и политики

7.1.1 „Студената война“

7.1.2 Международни организации

7.1.3 Деколонизация

7.1.4 Държави с демократично управление

7.1.5 Източният блок

7.1.6 Краят на тоталитарните режими в Източна Европа

7.1.7 Изграждане на обединена Европа

7.2 Общество и идеи

7.2.1 Икономически модели в Европа

7.2.2 Икономическо развитие на САЩ, Китай и Япония.

7.2.3 Преход от планова към пазарна икономика на държавите от Източния блок

7.2.4 Животът на хората в съвременното общество

7.3 Култура, наука и технологии

7.3.1 Ролята на технологиите върху живота на хората

7.3.2 Световните постижения в областта на културата, науката и технологиите

 

За да се върнете на основната страница по история, натиснете >>> ТУК!

Прочетете програмата по история за 10 клас >>> ТУК!