Учебна програма по биология за 7 клас

 

Биология и здравно образование:

1. Многообразие и класификация на организмите

2. Едноклетъчни организми

2.1. Царство Монера

2.2. Царство Протиста

3. Многоклетъчни организми

3.1. Царство Растения

3.2. Царство Гъби

3.3. Царство Животни

3.3.1. Безгръбначни животни

3.3.2. Гръбначни животни

4. Устойчиво развитие и здравословен начин на живот

 

За да се върнете на основната страница по биология, натиснете >>> ТУК!

Прочетете програмата по биология за 8 клас >>> ТУК!