Индивидуални и полуиндивидуални уроци по математика за 5 клас.

Имате нужда от частни уроци за дете в 5 клас?!

Ние имаме подходящи математици за Вашето детенце. Информация и полезни съвети за уроците по математика за ученици в 5 клас може да получите на познатите Ви телефони.

 

Учебна програма по математика за 5 клас

 

1. Делимост

1.1 Деление с остатък.

1.2 Кратно и делител на естествено число.

1.3 Делимост на сбор и на произведение.

1.4 Признаци за делимост на 2, на 5 и на 10.

1.5 Признаци за делимост на 3 и на 9.

1.6. Представяне на естествени числа като произведение на прости множители.

1.7 Общ делител и НОД на естествени числа. Намиране на НОД на естествени числа.

1.8 Общо кратно и НОК на естествени числа. Намиране на НОК на естествени числа.

2. Обикновени дроби

2.1 Обикновени дроби.

2.2 Правилни и неправилни дроби

2.3 Основно свойство на дробите. Разширяване на дроби.

2.4 Основно свойство на дробите. Съкращаване на дроби.

2.5 Привеждане на обикновени дроби към общ/най-малък общ знаменател.

2.6 Сравняване и изобразяване на обикновени дроби върху числов лъч.

2.7 Събиране на обикновени дроби с равни знаменатели.

2.8 Изваждане на обикновени дроби с равни знаменатели.

2.9 Смесени числа. Преминаване от смесено число в неправилна дроб и обратно.

2.10 Събиране на обикновени дроби с различни знаменатели.

2.11 Изваждане на обикновени дроби с различни знаменатели.

2.12 Разместително и съдружително свойство на действието събиране.

2.13 Събиране и изваждане на обикновени дроби. Намиране на неизвестно събираемо, умалител и умаляемо.

2.14 Умножение на обикновени дроби.

2.15 Разместително и съдружително свойство на действието умножение.

2.16 Деление на обикновени дроби.

2.17 Действия с обикновени дроби. Разпределително свойство на умножението относно събирането.

2.18 Действия с обикновени дроби. Намиране на неизвестен множител, делимо и делител.

2.19 Част от число. Основни задачи.

3. Десетични дроби.

3.1 Десетични дроби. Четене и записване на десетични дроби.

3.2 Сравняване и изобразяване на десетични дроби.

3.3 Закръгляване. Оценка на резултат.

3.4 Събиране на десетични дроби.

3.5 Разместително и съдружително свойство на действието събиране.

3.6 Изваждане на десетични дроби.

3.7 Събиране и изваждане на десетични дроби. Намиране на неизвестно събираемо, умалител и умаляемо.

3.8 Умножение на десетични дроби с естествено число.

3.9 Умножение на десетични дроби.

3.10 Разместително и съдружително свойство на действието умножение.

3.11 Деление на десетична дроб с естествено число.

3.12 Умножение и деление на десетична дроб с 10, 100, 1000 и т.н. Преминаване от една мерна единица в друга.

3.13 Деление на десетична дроб с десетична дроб.

3.14 Действия с десетични дроби. Разпределително свойство на умножението относно събирането.

3.15 Действия с десетични дроби. Намиране на неизвестен множител, делимо и делител.

3.16 Използване на калкулатор. Приложение.

3.17 Превръщане на десетични дроби в обикновени и на обикновени дроби в десетични.

3.18 Процент. Основни задачи.

3.19 Проста лихва.

3.20 Четене и интерпретиране на данни. Работа с таблици.

3.21 Представяне на данни. Работа с диаграми.

4. Основни геометрични фигури

4.1 Основни геометрични фигури.

4.2 Перпендикулярни прави. Разстояние от точка до права.

4.3 Триъгълник. Видове триъгълници. Елементи.

4.4 Лице на равнинна фигура.

4.5 Лице на правоъгълен триъгълник.

4.6 Лице на триъгълник.

4.7 Успоредни прави. Успоредник, ромб.

4.8 Лице на успоредник.

4.9 Трапец. Видове трапеци. Обиколка на трапец.

4.10 Лице на трапец.

4.11 Лица на геометрични фигури, съставени от изучените фигури.

5. Геометрични тела

5.1 Куб. Елементи, развивка.

5.2 Лице на повърхнина на куб.

5.3 Обем на куб. Мерни единици за обем.

5.4 Правоъгълен паралелепипед. Елементи, развивка.

5.5 Лице на околна повърхнина и на повърхнина на правоъгълен паралелепипед.

5.6 Обем на правоъгълен паралелепипед.

 

За да се върнете на основната страница по математика, натиснете >>> ТУК!

Прочетете програмата по математика за 6 клас >>> ТУК!