Индивидуални и полуиндивидуални уроци по БЕЛ за 7 клас.

Имате нужда от частни уроци за дете в 7 клас?!

Ние имаме подходящи филолози за Вашето детенце. Информация и полезни съвети за уроците по БЕЛ за ученици в 7 клас може да получите на познатите Ви телефони.

 

Учебна програма по БЕЛ за 7 клас

 

Български език:

1. Текстът в масовата комуникация

2. Извличане и обработване на информация от медиен текст

3. Художествен текст

4. Думата като лексикално средство в текста

5. Думата в речниковия състав на българския език

6. Звукови промени в думата

7. Наклонение на глагола

8. Преизказни глаголни форми

9. Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения

10. Съставно сказуемо

11. Обособени части в простото изречение

12. Сложно съставно изречение

13. Сложно смесено изречение

14. Пряко, непряко и полупряко предаване на чужда реч

Допълнителни теми по български език:

15. Дискусия

16. Редактиране на текст

17. Отговор на нравствен въпрос

18. Анотация

 

Литература:

1. Българинът във възрожденския свят

1.1 „Стани, стани, юнак балкански“ и „Вятър ечи, Балкан стене“ (Д. Чинтулов)

1.2 „На прощаване в 1868 г.“ (Хр. Ботев)

1.3 Из „Немили-недраги“ (Ив. Вазов): І, ІІ, ІІІ, V, X глава, епилог.

1.4 „Една българка“ (Ив. Вазов)

1.5 „Опълченците на Шипка“ (Ив. Вазов)

1.6 „Българският език“ (Ив. Вазов)

2. Човекът в обществото – норми, ценности и конфликти

2.1 Из „До Чикаго и назад“ (Ал. Константинов) – (откъсът от „Вие трябва да сте били на Пловдивското изложение и знаете големия павилион?“ до „На г. Айвазияна търговията отиваше твърде зле, според думите му, но той имаше надежда да разпродаде повечко „рядкости“ в последните два месеца, септември и октомври, когато след летния сезон по-заможните американци ще посетят изложението.“); Из „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин“: „Бай Ганьо пътува“ (Ал. Константинов)

2.2 „Неразделни“ (Пенчо Славейков)

2.3 „Заточеници“ (Пейо Яворов)

2.4 „По жътва“ (Елин Пелин)

2.5 „По жицата“ (Й. Йовков)

Допълнителни теми по литература:

3. Описание на предметна обстановка в художествен текст

4. Отговор на литературен въпрос

5. Разказ по преживяно

 

За да се върнете на основната страница по БЕЛ, натиснете >>> ТУК!

Прочетете програмата по БЕЛ за 8 клас >>> ТУК!