Индивидуални и полуиндивидуални уроци по биология за 12 клас.

Имате нужда от частни уроци за тийнейджър в 12 клас?!

Ние имаме подходящи преподаватели биолози за Вас. Информация и полезни съвети за уроците по биология в 12 клас може да получите на познатите Ви телефони.

 

Учебна програма по биология за 12 клас

 

Теми:

1. Биологична еволюция

1.1 Равнища на организация на живата материя и тяхната еволюция (теории и хипотези)

1.2 Съвременна теория за еволюцията

1.2.1 Микроеволюция

1.2.2 Макроеволюция

1.2.3 Социална еволюция на човека

2. Биосфера (макросистема – структура и процеси)

2.1 Организъм и среда

2.2 Популации, съобщества, екосистеми

2.3 Биосфера

2.4 Опазване на природните ресурси

3. Наблюдения, експерименти, изследвания

 

За да се върнете на основната страница по биология, натиснете >>> ТУК!

Прочетете програмата по биология за 7 клас >>> ТУК!