Индивидуални и полуиндивидуални уроци по БЕЛ за 8 клас.

Имате нужда от частни уроци за тийнейджър в 8 клас?!

Ние имаме подходящи филолози за Вас. Информация и полезни съвети за уроците по БЕЛ за ученици в 8 клас може да получите на познатите Ви телефони.

 

Учебна програма по БЕЛ за 8 клас

 

Български език:

1. Език, текст, общуване. Книжовен език

2. Функционални стилове на българския книжовен език

3. Разговорен стил

4. Художествен стил

5. Лексикални особености на думата в текста. Фразеологично словосъчетание

6. Речев етикет в електронното общуване

7. Залог на глагола

8. Вид и време на глагола

9. Видове подчинени изречения

Допълнителни теми по български език:

10. Публично изказване. Публично изказване по морален проблем

11. Есето като вид аргументативен текст. Есе по морален проблем

12. Електронно писмо

 

Литература:

1. Античност

1.1 Старогръцка митология. Митове за Прометей, за Едип; Троянски митологичен цикъл

1.2 „Илиада“ (Омир): откъси от I, VI, XXII, XXIV песен

1.3 „Любов“ (Сафо)

1.4 „Антигона“ (Софокъл)

2. Средновековие

2.1 Библия. Библейски сюжети за грехопадението, Каин и Авел, Мойсей; за Исус, за Богородица; откъси от Евангелие от Матей и от Евангелие от Йоан

2.2 „Пространно житие на Константин – Кирил“

2.3 „Азбучна молитва“ (К. Преславски)

2.4 „За буквите“ (Черноризец Храбър)

3. Ренесанс

3.1 Из „Декамерон“ (Дж. Бокачо): Ден първи, новела трета – „Притчата за трите пръстена“

3.2 Из „Дон Кихот“ (М. де Сервантес): I и VІІІ глава

3.3 „Хамлет“ (У. Шекспир)

3.4 Сонет 91 („Един се хвали с ловкост и успехи…“), Сонет 130 („Очите ѝ не са звезди…“) (У. Шекспир)

Допълнителни теми по литература:

4. Есе по морален проблем, интерпретиран в изучен (откъс от) литературен текст

 

За да се върнете на основната страница по БЕЛ, натиснете >>> ТУК!

Прочетете програмата по БЕЛ за 9 клас >>> ТУК!