Образование за всеки.

С Вас опознаваме миналото и градим настоящето и бъдещето.

Заниманията в историческата школа са популярни с увлекателността на изложението и интересните упражнения, които се дават на курсистите. Всеки един ученик се пренася в удивителния свят на историята. Представят се различни епохи, събития и личности, които оставят трайни дири в съзнанието на подрастващите. Постига се една открита и честна комуникация, в която се разискват важни исторически казуси, с голямо значение върху световната и националната история. Търси се логиката защо определени факти от действителността са се случили по съответния начин.

Преподаването се осъществява от опитни историци, които владеят разнообразни и ефективни техники на обучение. В работата си с децата и тийнейджърите насърчаваме: диалога, дебата, дискусията, изследователската работа, самостоятелните и груповите задачи. Подходът ни е индивидуален и модерен, а начинът на работа се определя от възрастта на курсиста. Текущият контрол на знанията се извършва редовно с цел максимална ефективност.

Училището по история отваря врати през 2013 г. и до днес през него са минали над 200 деца от София и Пловдив. Отличните резултати, които постигат нашите курсисти, утвърждават историческата ни школа като лидер в областта.

Предлагаме Ви помощни занимания по история за ученици от: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 клас, както и специална подготовката по история за матура и кандидат-студентски изпити. Нашите млади курсисти по история постигат много високи резултати.

История в София и Пловдив? Попаднали сте на правилното място!

Вижте цените на уроците по история >>> ТУК!