Индивидуални и полуиндивидуални уроци по БЕЛ за 5 клас.

Имате нужда от частни уроци за дете в 5 клас?!

Ние имаме подходящи филолози за Вашето детенце. Информация и полезни съвети за уроците по БЕЛ за ученици в 5 клас може да получите на познатите Ви телефони.

 

Учебна програма по БЕЛ за 5 клас

 

Български език:

1. Езикът – средство за общуване

2. Официално и неофициално общуване

3. Текстът в общуването. Строеж на текста

4. Повествованието, описанието и разсъждението в текста

5. Речниково и граматично значение на думата

6. Видове думи според речниковото им значение и звуковия им състав

7. Правопис и правоговор на думата в зависимост от нейния морфемен строеж

8. Звукови промени. Подвижно Ъ. Непостоянно Ъ

9. Изменяеми части на речта. Местоимение

10. Лично местоимение. Възвратно лично местоимение

11. Притежателно местоимение. Възвратно притежателно местоимение

12. Време на глагола. Минало свършено време. Минало несвършено време.

13. Нелични глаголни форми (причастия). Употреба на минало свършено и минало несвършено деятелно причастие в текста.

14. Неизменяеми части на речта. Наречие. Предлог

15. Главни части в простото изречение

16. Второстепенни части в простото изречение

Допълнителни теми по български език:

17. Диалог. Представяне и самопредставяне

18. Отговор на житейски въпрос

19. План на текст

 

Литература:

1. Митологичен модел за света

1.1 Древногръцки мит за произхода на боговете (преразказан от Петър Кърджилов)

1.2 Библейски разказ за Началото на света (преразказан или откъс от „Битие”)

2. Фолклорен модел за света

2.1 „Господ и дяволът правят света“

2.2 „Тримата братя и златната ябълка“

2.3 „Златното момиче“

2.4 „Троица братя града градяха“

2.5 Фолклорен/традиционен календар

3. Различни разкази за човека и света

3.1 „Хайдути“ (Хр. Ботев)

3.2 „Легенда за рома“ (откъсът с легендата от приказката, преразказана от Михаил Георгиев)

3.3 „Главатарят, който искал да плени месечината“

3.4 „Котаракът Наставник, или Котаракът в чизми“ (Ш. Перо)

3.5 „Грозното патенце“ (Х. Кр. Андерсен)

3.6 Из „Похитителят на мълнии“ (Рик Риърдън): подбрани откъси от X глава

Допълнителни теми по литература:

4. Трансформиращ преразказ

5. Разказ по въображение

6. Разказ по зададени опори: тема; начало и/или край

 

За да се върнете на основната страница по БЕЛ, натиснете >>> ТУК!

Прочетете програмата по БЕЛ за 6 клас >>> ТУК!