Индивидуални и полуиндивидуални уроци по география за 8 клас.

Имате нужда от частни уроци за тийнейджър в 8 клас?!

Ние имаме подходящи географи за Вас. Информация и полезни съвети за уроците по география за ученици в 8 клас може да получите на познатите Ви телефони.

 

Учебна програма по география за 8 клас

 

1. Планетата Земя

1.1 Форма и размери на Земята

1.2 Движения на Земята

 

2. География на природата

2.1 Геосферен строеж на системата Земя

2.2 Атмосфера – състав и строеж

2.3 Топлинен режим в атмосферата

2.4 Изпарение, влажност и валежи

2.5 Обща атмосферна циркулация. Циклони и антициклони

2.6 Климатообразуващи фактори. Климатични пояси и области

2.7 Хидросфера. Световен океан. Свойства на океанската и морската вода

2.8 Движения на океанската и морската вода. Вълни. Приливи и отливи. Движения на океанската и морската вода. Океански и морски течения

2.9 Води на сушата. Подземни води. Езера и блата. Ледници

2.10 Реки

2.11 Литосфера. Състав на земната кора. Тектоника на плочите

2.12 Ендогенни релефообразуващи процеси

2.13-2.14 Екзогенни процеси

2.15 Педосфера. Биосфера

2.16 Природни компоненти и природни комплекси. Природни зони

2.17-2.18 Природноресурсен потенциал на Земята

2.19 Глобални проблеми на съвременността

 

За да се върнете на основната страница по география, натиснете >>> ТУК!

Прочетете програмата по география за 9 клас >>> ТУК!