Учебна програма по физика за 8 клас

 

Теми:

1. Механика

1.1. Неравномерно движение

1. 2. Принципи на механиката

1.3. Равновесие на телата

1.4. Механична работа, мощност и енергия

1.5. Механика на течности и газове

2. Топлинни явления

2.1. Топлинно движение

2.2. Топлообмен. Преходи между състоянията на веществата

2.3. Първи принцип на термодинамиката

2.4. Процеси с идеален газ

2.5. Топлинни машини

 

За да се върнете на основната страница по физика, натиснете >>> ТУК!

Прочетете програмата по физика за 9 клас >>> ТУК!