Глобални теми за езиково обучение:

1. Звуковете и буквите в българския език

2. Дума и изречение

3. Текст и общуване

 

Глобални теми за литературно обучение:

4. Литературни и фолклорни текстове

5. Читателски интереси