Теми за езиково обучение:

1. Звуков състав на думата

2. Строеж на думата

3. Части на речта - спомагателен глагол съм и лични местоимения

4. Думата и речниковото ѝ значение

5. Видове изречения по цел на изказване - възклицателни и подбудителни

6. Създаване на текстове

 

Теми за литературно обучение:

7. Литературни и фолклорни текстове

8. Особености на художествения текст

9. Читателска култура