Учебно съдържание по БЕ

Теми:

 

1. Текстът в научното общуване

2. Извличане и обработване на информация от урочна статия

3. Показателно местоимение

4. Въпросително местоимение

5. Относително местоимение.

6. Отрицателно местоимение

7. Неопределително местоимение.

8. Обобщително местоимение

9. Звукови промени в думата.

10. Променливо Я

11. Сегашно деятелно причастие. Минало страдателно причастие

12. Деепричастие

13. Минало неопределено време

14. Минало предварително време

15. Бъдеще време в миналото

16. Съюз. Междуметие. Частица

17. Еднородни части в простото изречение

18. Сложно съчинено изречение

 

В часовете за развиване на комуникативните компетентности в компонента БЪЛГАРСКИ ЕЗИК се предвиждат 17 часа върху следните теми:

19. Отговор на научен въпрос

20. Обява и делова покана

 

Учебно съдържание по литература

Теми:

 

Световете на човека

I. Човекът и природата

І. 1. Хубава си, моя горо“ (Л. Каравелов)

І. 2. „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ (Ив. Вазов)

І. 3. Из „Моето семейство и други животни“ (Дж. Даръл): подбрани откъси от IV глава

II. Човекът и изкуството

II. 1. „Косачи“ (Елин Пелин)

II. 2. „Художник“ (В. Ханчев)

II. 3. Из „Под игото“ (Ив. Вазов): главата „Представлението”

III. Човекът и другите

III. 1. Из „Под игото“ (Ив. Вазов): главата „Радини вълнения“

III. 2. Из „Принцът и просякът“ (М. Твен): I. и III глава

III. 3. „Братчетата на Гаврош“ (Хр. Смирненски)

III. 4. „Серафим“ (Й. Йовков)

III. 5. Из „Автобиография“

(Бр. Нушич): „Урок по география“

III. 6. Из „Малкият принц“ (Екзюпери): част XXI

 

В часовете за развиване на комуникативните компетентности в компонента ЛИТЕРАТУРА се предвиждат 17 часа върху следните теми:

1. Характеристика на герой

2. Описание на пейзаж в художествен текст

3. Сбит преразказ