Учебно съдържание по Биология и здравно образование

Общообразователна подготовка

Теми:

1. Многообразие и класификация на организмите

2. Едноклетъчни организми

2.1. Царство Монера

2.2. Царство Протиста

3. Многоклетъчни организми

3.1. Царство Растения

3.2. Царство Гъби

3.3. Царство Животни

3.3.1. Безгръбначни животни

3.3.2. Гръбначни животни

4. Устойчиво развитие и здравословен начин на живот