Теми:

1. Химична символика

1.1. Химични знаци и химични формули

1.2. Наименования на веществата

1.3. Относителна атомна маса и относителна молекулна маса

1.4. Химични уравнения

2. Метали. Натрий и съединенията му

2.1. Натрий и натриева основа

2.2. Алкална група

2.3. Значение на алкалните елементи

3. Неметали. Хлор и съединенията му

3.1. Хлор и солна киселина

3.2. Халогенна група

3.3. Значение на халогенните елементи

3.4. Основи и киселини

4. Периодичен закон и Периодична таблица

4.1. Периодичен закон

4.2. Закономерности в Периодичната таблица